Skip Navigation LinksНачало | Новини | Политика

Политика

Обратно към списъка
Подписаха Колективния трудов договор в МО за периода 2014-2015 г.
16.12.2013 cross.bg

София Колективен трудов договор в Министерството на отбраната за периода 2014-2015 г. подписаха днес министърът на отбраната Ангел Найденов и председателите на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия" (ФНСО „БА") и Национален синдикат „Отбрана" Георги Братованов и Тодор Воденов. Министър Найденов благодари на представителите на синдикатите в Министерството на отбраната за техния конструктивизъм и за начина, по който отстояват правата на своите членове. Ръководството на Министерството на отбраната също има амбицията да се постигне по-висока степен на социална защитеност на хората, които работят в системата, посочи министър Найденов. „Винаги можете да срещнете разбиране и ще бъдат направени усилия, за да намерим необходимите средства и да постигнем очакваните резултати", увери синдикалните лидери министърът на отбраната. „Не искам да има двусмислия по отношение на нашата готовност - и моята, и на екипа, който имам честта да ръководя, така че винаги когато има проблем, поставете го - в диалог можем да намерим решение", заяви той.

 

Като пример за конструктивния диалог, в резултат на който се решават въпроси, важни за синдикалните членове, министър Найденов посочи постигнатото съгласие по отношение на условията за безопасен труд. „Ще увеличим сумата, която се отпуска от Министерството на отбраната с още 130 000 лв., така че през 2014 г. г. ще разполагаме с 500 000 лева, които ще бъдат насочени за осигуряването на тези условия", посочи той.
Едновременно с подписването на новия Колективен трудов договор днес беше подписано и Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

 

Председателите на ФНСО „Българска армия" и НС „Отбрана" изказаха благодарност за постигнатите резултати, намерили отражение в подписаните днес документи. Те посочиха, че трудовото договаряне в Министерството на отбраната има 22-годишна традиция, а резултатите от постигнатия консенсус водят до решения в полза на работещите в сферата на отбраната.
Новият Колективен трудов договор ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. и ще важи за срок от две години. Той е рамков за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. С него се уреждат трудовите и осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище на цивилните служителите по трудово правоотношение - синдикални членове на ФНСО „БА" и НС „Отбрана".
На церемонията по подписването на документите присъстваха още заместник-министърът на отбраната Иван Иванов, началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Иван Жерков и членове на кабинета, директори на дирекции от Министерството на отбраната, представители на ръководствата на синдикатите.

 

 


реклама